Friday, February 27, 2009

Adakah anak - anak kita PINTAR ?

Menurut Howard Gardner, seorang psikologi perkembangan mental, kepandaian bukanlah satu-satunya yang hanya dapat dihitung melalui kertas dan pensil. Kepandaian dimiliki oleh manusia dengan berbagai macam jenis dengan kombinasi dan tingkatan yang bervariasi.

Gardner menetapkan sembilan kepandaian yang berbeza. Agak berbeza dengan penilaian masyarakat pada umumnya yang "hanya" menilai kepintaran linguistik dan logika matematika, metode Gardner justru memperlihatkan, anak-anak memiliki bakat lain yang tak kalah pentingnya selain belajar. Sebelum memahami 9 gambaran intelegensia yang ditetapkan Gardner, sadarilah, bahwa setiap individu bersifat unik dan tiap orang mungkin memiliki lebih dari satu jenis kepandaian.

Kesembilan jenis kepandaian tersebut adalah:


1. Kemampuan berbahasa
Orang yang kuat kepandaian linguistiknya adalah mereka yang pintar di dalam kata-kata. Sebagai anak-anak, mereka memperlihatkan kegemarannya pada kata-kata dan biasanya mereka tumbuh berkembang menjadi penyair, penulis dan peguam.

2. Logika / Matematika
Orang yang kuat di dalam jenis kepandaian matematika dan logika, cara berpikir mereka selalu berdasarkan sebab-akibat. Biasanya yang termasuk jenis ini adalah para ilmuwan, ahli matematik, ahli komputer, dan akauntan.

3. Visual/Ruang
Orang yang memiliki kelebihan dalam jenis kepandaian ini kuat di dalam segi visual, ruang, dan mengerti bagaimana benda menyesuaikan diri di angkasa. Mereka mampu melihat dan memiliki kepekaan yang kuat mengenai corak, arah, dan warna. Orang yang termasuk jenis ini biasanya sesuai untuk menjadi arkitek, pelukis, navigator, atau dekorator interior.

4. Naturalis
Menurut Gardner, kepandaian jenis ini dibentuk dari sistem saraf manusia. Naturalis adalah jenis kepandaian yang menetapkan kepekaan seseorang pada lingkungan. Lingkungan yang alami memberi kesempatan kepada orang untuk mengenal dan membezakan antara flora dan fauna. Seorang kepandaian naturalis yang baik akan mahir mengidentifikasikan hal-hal seperti model kereta dan kasut.

5. Eksistensialis
Orang yang bertanya mengapa mereka ada dan apa peranan mereka di dunia memilki perkembangan kepandaian eksistensialis yang tinggi. Intinya, sangat berhubungan dengan bidang filosofi.

6. Interpersonal
Kepandaian interpersonal memberi kesempatan kepada kita untuk mengerti dan menghubungkan satu dan yang lain dengan baik. Yang termasuk jenis ini biasanya psikologi kaunselor, perawat, dan pengasuh.

7. Intrapersonal
Orang yang kuat pada jenis kepandaian intrapersonal sangat mengenal dirinya, baik kekuatan maupun kelemahannya. Mereka biasanya percaya diri, mandiri ,dan tahu apa yang diinginkan. Yang termasuk jenis ini biasanya peniaga.

8. Musikal
Orang yang sangat tertarik pada segala sesuatu yang diciptakan oleh bunyi-bunyian termasuk dalam kategori kepandaian musikal. Menurut Gardner, kepandaian ini merupakan kepandaian pertama untuk berkembang dan bila perkembangannya dibantu maka akan dapat bertahan lama.

9. Jasmaniah / Kinestetik
Orang yang kuat di dalam kepandaian ini memecahkan atau menciptakan masalah melalui tubuh atau bagian tubuhnya. Aktor, penari dan atletik memiliki kekuatan kepandaian jasmani/kinestetik seperti yang dilakukan oleh para ahli bedah dan seniman.

sumber : http://www.tabloidnova.com/

No comments:

Post a Comment

Jom baca ini juga ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Catatan Anda Dihargai... Terima Kasih :)

Siapakah Penulis Yang Baik?

Penulis yang baik adalah yang penulisannya memberikan kesan kepada jiwa insan. Seterusnya, penulis itu mampu menjadi inspirasi, contoh, qudwah kepada pembacanya.

Akhirnya sekali, dia tidak akan hanya tersekat dalam alam penulisan, bahkan di alam realiti dia tetap mampu menjadi satu model kepada ummat.

Penulis Yang Terbaik

Tips 1: Hubungan Dengan Allah SWT

Ya, hubungan dengan Allah SWT. Seorang yang hendak menjadi penulis yang terbaik perlulah menjaga hubungannya dengan Allah SWT. Mencintai perintah-Nya dan melaksanakannya. Membenci kemungkaran ke arah-Nya dan mencegahnya. Tidak melekatkan diri kepada apa yang Allah murka dan sentiasa berusaha mempertingkatkan kualiti diri di hadapan-Nya.

Kenapa hubungan dengan Allah SWT itu diletakkan yang pertama?

Banyak sebab. Tapi, antara sebab yang utama adalah, kita hendak menulis sesuatu yang memberi kesan pada jiwa insan. Justeru, apakah logik kita tidak meminta kepada Yang Membolak Balikkan Jiwa Insan? Kita perlu sedar bahawa, Allahlah TUAN kepada Hidayah. Bukankah adalah perkara yang normal kita tunduk kepada-Nya agar dia membantu kita? Sedang kita ini tidak mampu memberikan hidayah walau kepada orang yang kita cintai.


Sesungguhnya kau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki…” Surah Al-Qasas ayat 56.

Tips 2: Kerendahan Hati
Seorang yang ingin menggerakkan dirinya menjadi penulis yang baik, perlulah mendidik jiwa dan hatinya untuk sentiasa rendah. Rendah di sini adalah merasa kerdil di hadapan Allah SWT. Ini untuk menjaga keikhlasan, mengelakkan diri dari riya’, ujub, takabbur.
Riya’, ujub, takabbur, semua itu adalah hijab dalam amalan. Ia membuang keberkesanan penyampaian kita. Sifat-sifat mazmumah itu akan menyebabkan perjalanan penulisan kita juga terpesong. Nanti kita akan rasa cepat hendak membantah pendapat orang lain, tidak boleh ditegur, rasa senang nak menyalahkan orang dan sebagainya.

Kerendahan hati sangat penting dalam menjamin kebersihan perjalanan penulisan kita.

Apakah hati yang hitam mampu mencahayakan hati yang lain?

Tips 3: Dahagakan Ilmu
Kita tidak mencari ilmu seperti orang yang sudah kekenyangan. Maka kita akan rasa malas untuk menambah ilmu apabila kita rasa diri kita sudah penuh. Seorang penulis perlu sentiasa merasakan dirinya tidak cukup. Maka dia akan bergerak untuk mengisi dirinya dengan pelbagai ilmu.

Ilmu penulisan, ilmu-ilmu asas kehidupan, ilmu bahasa, ilmu realiti, dan bermacam-macam ilmu lagi.

Penulis perlu sedar bahawa, seseorang yang tidak mempunyai apa-apa, tidak akan mampu memberikan apa-apa.

Maka seorang penulis perlu mempunyai ‘apa-apa’ untuk menulis.

Amatlah penting bagi seorang penulis untuk mengekspansikan capaian ilmunya. Ilmu bukan sekadar di dalam kelas, di dalam buku teks. Bahkan seluruh kehidupan ini mampu dijadikan sumber ilmu pengetahuan. Semuanya boleh diambil dan diterjemahkan kepada idea.

Banyak membuat kajian, banyak membuat pembacaan, banyak bertanya, banyak memerhati dan banyak berfikir. Ilmu-ilmu yang berjaya diraih, insyaAllah akan mampu menjadi ‘trigger’ kepada idea.

Tips 4: Disiplin

Tidak akan mampu seseorang itu menjadi penulis yang terbaik tanpa disiplin. Perlu ada disiplin dalam menulis. Perlu juga ada disiplin dalam mengimbangi kehidupan sebagai penulis dan sebagai pelajar, pekerja, anak, bapa, ibu dan sebagainya.

Sebab itu, apa yang saya selalu lakukan dalam hal disiplin ini adalah JADUAL.

Susun waktu. Sesungguhnya Allah tak akan memberikan manusia 24 jam sekiranya 24 jam itu tidak cukup untuk manusia. Tetapi manusialah yang tidak menggunakan 24 jam itu dengan sebaik-baiknya. Sebab itulah kita sering merasakan kita tidak mampu melaksanakan kerja.


Tips 5: Istiqomah
Seorang penulis yang terbaik itu, mencapai tahapnya yang tertinggi adalah apabila dia istiqomah. Bukannya bila pelawat website, blog sudah mencapai juta, dia mula bermalas-malasan.

Orang kata, hendak menjadi juara itu tidak sesusah hendak mengekalkan kejuaraan.

Penulis yang mampu menjadi contoh adalah penulis yang istiqomah.

Istiqomah dalam penulisannya. Istiqomah pula dalam menjaga peribadinya dalam menjadi qudwah kepada ummah.

Penutup

Saya tak rasa gembira kalau pembaca membaca penulisan saya, kemudian dia rasa seronok-seronok,tanpa membawa apa-apa daripada penulisan saya ke dalam kehidupannya.

Pada saya, seorang penulis itu bukan seorang penghibur.

Penulis adalah yang membina ideologi ummah, memimpin pemikiran ummah.

Justeru, penulis yang berjaya, adalah penulis yang penlisannya mampu memberikan kesan kepada kehidupan manusia.


~Hilal Asyraf ~

ms.langitilahi.com