Thursday, June 18, 2009

Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam (Bahagian Pertama)

1. Perkahwinan Teladan dan Kaitannya dengan Pendidikan

a) Perkahwinan merupakan fitrah manusia (30:30)

b) Perkahwinan merupakan sosial interest
i. Memelihara kelangsungan manusia (16:72) (4:1)
ii. Memelihara keturunan
iii. Keselamatan masyarakat daripada keruntuhan moral
iv. Keselamatan masyarakat daripada penyakit
v. Ketenteraman jiwa (30:21)
vi. Saling membantu antara pasangan dalam membina keluarga
vii. Menghaluskan rasa keibubapaan

c) Perkahwinan hendaknya dengan cara memilih
i. Berdasarkan agamanya
ii. Berdasarkan keturunan dan kemuliaan
iii. Mengutamakan orang yang jauh berbanding keluarga dekat
iv. Mengutamakan gadis – gadis
v. Mengutamakan wanita yang subur


2. Perasaan Psikologi Terhadap Anak

a) Orang tua diberi fitrah untuk mencintai anak (18:46) (12:6) (25:74) (30:30)

b) Kasih – sayang kepada anak adalah pemberian Allah kepada hamba – hambaNya.

c) Membenci anak perempuan adalah perbuatan jahiliah (5:8) (16:58-59) (42:49-50)

d) Keutamaan orang – orang yang tabah menghadapi kematian anak adalah dapat ke syurga jika kematian 3 orang anak yang belum baligh

e) Mendahulukan kepentingan Islam berbanding anak (2:249) (9:24)

f) Menghukum dan meninggalkan anak untuk kepentingan pendidikannya (58:22) (11:45-46) (2:124) (9:24,114) (49:13)
3. Hukum Umum dalam Hubungan Dengan AnakYang Lahir

a) Perkara yang dilakukan apabila anak lahir
i. Memberi ucapan selamat dan turut berasa gemira dengan kelahirannya (11:69-71) (3:39) (19:7)
ii. Anjuran untuk azan dan qamat setelah anak lahir supaya kalimah Allah adalah yang pertama didengarnya
iii. Anjuran menggosok lelangit anak dengan kurma dan rasa yang lain
iv. Anjuran mencukur rambut kepala anak.

b) Menamakan anak dan hukumnya
i. Waktu yang dianjurkan untuk memberi nama pada hari pertama, ketiga dan ketujuh kelahiran.
ii. Terdapat nama yang baik dan yang dibenci
Nama baik : Abdullah, Abdurrahman, Harith, Hammam, nama yang bersifat baik atau nama nabi.
Nama yang dibenci : Aflah, Nafi’, Rabbah, yassar, nama yang bersifat buruk atau nama Allah.
iii. Sunah menyandarkan nama anak dengan nama bapanya
iv. Dibolehkan untuk memberikan nama Muhammad kepada anak tapi memanggil dengan nama lain dan sebaliknya.

c) Aqiqah dan hukumnya
i. Definisi
Bahasa : memutuskan
Syara’ : menyembelih kambing untuk anak pada hari ke-7, 1 ekor untuk anak perempuan dan 2 ekor untuk anak lelaki

ii. Pendapat fuqaha’
Disunatkan dan dianjurkan
- oleh Imam Malik, Imam Syafie, Imam Ahmad dll
- dalil : kerana tidak diketahui dalam agama dan perlakuan Rasulllah saw lebih kepada suatu anjuran
Diwajibkan
- oleh Hasan al – Basri, al – Laits ibnu Saad dll
- dalil : aqiqah dipertangnjawabkan di akhirat
Menolak bahawa aqiqah disyariatkan
- oleh Hanafiah
- dalil : Rasulullah saw bersabda ’Aku tidak menyukai aqiqah - aqiqah’
- keterangan : hukum ini ditolak kerana dalil yang dipakai tidak sah dan membawa maksud lain.

iii. Waktu yang dianjurkan
Pada hari ke – 7 atau bila – bila sahaja (2:185)

iv. Adakah sama antara aqiqah anak lelaki dan anak perempuan ?
Majoriti pendapat mengatakan bahawa 1 ekor kambing bagi anak perempuan dan 2 ekor bagi anak lelaki.
Imam Malik berpendapat bahawa cukup untuk 1 ekor kambing bagi anak perempuan dan 1 ekor bagi anak lelaki.

v. Makruh menghancurkan tulang aqiqah – menjamin keselamatan anak

vi. Hukum umum
Ulama sepakat menyamakan hukumnya seperti hukum kurban dalam hal yang dibolehkan – binatang perlu berusia 1 tahun kecuali biri – biri berusia 6 bulan jika beratnya sama dengan yang 1 tahun, tidak cacat, sapi atau kerbau berusia lebih 2 tahun dan unta lebih 5 tahun
Tidak boleh berkumpul 7 orang bagi seekor haiwan untuk aqiqah
Seekor haiwan adalah untuk seorang anak
Dianjurkan aqiqah disembelih atas nama anak yang dilahirkan

vii. Hikmah disyariatkan aqiqah
Qurban untuk mendekatkan diri kepada Allah
Bayaran hutang anak untuk memberi syafaat kepada ibubapa
Bersilaturrahim sesama jiran
Menghapuskan kemiskinan

d) Khitan dan hukumnya
i. Definisi
Bahasa : memotong kuluf (kulit) yang menutupi kepala penis.
Syara’ : bundar di hujung hasafat (tempat pemotongan kulit penis yang pada tempat lahir hukum – hukum syara’)

ii. Hukum khitan
Sunat
- oleh Hasan Al – Basri, Imam Abu Hanifah dan sebahagian pengikut Hanbali.
- Dalil – Nabi saw bersabda, ”Khitan itu disunatkan untuk lelaki dan dimuliakan untuk wanita” (HR Imam Ahmad)

Wajib
- oleh Ash – Sya’bi, Rabi’ah, Imam Maliki, Imam Syafie, Imam Ahmad
- dalil – Harb meriwayatkan dalam Masa’ilnya dari Az – Zahri, ia mengatakan bahawa: Rasulullah saw bersabda,”barangsiapa masuk Islam, maka wajiblah ia berkhitan, sekalipun sudah dewasa”
- Nabi Ibrahim adalah orang pertama dikhitan dan kita (umat Muhammad) perlu mengikutinya (16:123)
- Sunah Rasulullah saw : berkhitan, memakai pewangi, bersiwak dan menikah.

iii. Hukum khitan bagi wanita
Kesepakatan ulama mengatakan hukumnya dianjurkan bagi wanita kecuali Imam Ahmad.

iv. Waktu wajib khitan
Ketika anak mendekati waktu baligh tapi lebih utama jika dibuat pada hari – hari pertama kelahiran.

v. Hikmah khitan
Pangkal fitrah, syiar dan syariat
Menyempurnakan agama
Membezakan umat Islam dengan yang lain
Pernyataan ubudiyyah terhadap Allah
Membawa kebersihan dan meluruskan syahwat
Memelihara daripada penyakit


4. Sebab – sebab kelainan pada anak
a) Kemiskinan keluarga
b) Penceraian dan kemiskinan ibu tunggal
c) Kurangnya memanfaatkan masa kanak – kanak dan remaja
d) Pergaulan negatif dengan kawan – kawan yang nakal (50:27) (43:67)
e) Perlakuan orang tua yang buruk terhadap anak (16:90) (2:83) (3:159)
f) Filem – filem sadis dan porno
g) Tersebarnya pengangguran dalam masyarakat
h) Musibah keyatiman

No comments:

Post a Comment

Jom baca ini juga ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Catatan Anda Dihargai... Terima Kasih :)

Siapakah Penulis Yang Baik?

Penulis yang baik adalah yang penulisannya memberikan kesan kepada jiwa insan. Seterusnya, penulis itu mampu menjadi inspirasi, contoh, qudwah kepada pembacanya.

Akhirnya sekali, dia tidak akan hanya tersekat dalam alam penulisan, bahkan di alam realiti dia tetap mampu menjadi satu model kepada ummat.

Penulis Yang Terbaik

Tips 1: Hubungan Dengan Allah SWT

Ya, hubungan dengan Allah SWT. Seorang yang hendak menjadi penulis yang terbaik perlulah menjaga hubungannya dengan Allah SWT. Mencintai perintah-Nya dan melaksanakannya. Membenci kemungkaran ke arah-Nya dan mencegahnya. Tidak melekatkan diri kepada apa yang Allah murka dan sentiasa berusaha mempertingkatkan kualiti diri di hadapan-Nya.

Kenapa hubungan dengan Allah SWT itu diletakkan yang pertama?

Banyak sebab. Tapi, antara sebab yang utama adalah, kita hendak menulis sesuatu yang memberi kesan pada jiwa insan. Justeru, apakah logik kita tidak meminta kepada Yang Membolak Balikkan Jiwa Insan? Kita perlu sedar bahawa, Allahlah TUAN kepada Hidayah. Bukankah adalah perkara yang normal kita tunduk kepada-Nya agar dia membantu kita? Sedang kita ini tidak mampu memberikan hidayah walau kepada orang yang kita cintai.


Sesungguhnya kau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki…” Surah Al-Qasas ayat 56.

Tips 2: Kerendahan Hati
Seorang yang ingin menggerakkan dirinya menjadi penulis yang baik, perlulah mendidik jiwa dan hatinya untuk sentiasa rendah. Rendah di sini adalah merasa kerdil di hadapan Allah SWT. Ini untuk menjaga keikhlasan, mengelakkan diri dari riya’, ujub, takabbur.
Riya’, ujub, takabbur, semua itu adalah hijab dalam amalan. Ia membuang keberkesanan penyampaian kita. Sifat-sifat mazmumah itu akan menyebabkan perjalanan penulisan kita juga terpesong. Nanti kita akan rasa cepat hendak membantah pendapat orang lain, tidak boleh ditegur, rasa senang nak menyalahkan orang dan sebagainya.

Kerendahan hati sangat penting dalam menjamin kebersihan perjalanan penulisan kita.

Apakah hati yang hitam mampu mencahayakan hati yang lain?

Tips 3: Dahagakan Ilmu
Kita tidak mencari ilmu seperti orang yang sudah kekenyangan. Maka kita akan rasa malas untuk menambah ilmu apabila kita rasa diri kita sudah penuh. Seorang penulis perlu sentiasa merasakan dirinya tidak cukup. Maka dia akan bergerak untuk mengisi dirinya dengan pelbagai ilmu.

Ilmu penulisan, ilmu-ilmu asas kehidupan, ilmu bahasa, ilmu realiti, dan bermacam-macam ilmu lagi.

Penulis perlu sedar bahawa, seseorang yang tidak mempunyai apa-apa, tidak akan mampu memberikan apa-apa.

Maka seorang penulis perlu mempunyai ‘apa-apa’ untuk menulis.

Amatlah penting bagi seorang penulis untuk mengekspansikan capaian ilmunya. Ilmu bukan sekadar di dalam kelas, di dalam buku teks. Bahkan seluruh kehidupan ini mampu dijadikan sumber ilmu pengetahuan. Semuanya boleh diambil dan diterjemahkan kepada idea.

Banyak membuat kajian, banyak membuat pembacaan, banyak bertanya, banyak memerhati dan banyak berfikir. Ilmu-ilmu yang berjaya diraih, insyaAllah akan mampu menjadi ‘trigger’ kepada idea.

Tips 4: Disiplin

Tidak akan mampu seseorang itu menjadi penulis yang terbaik tanpa disiplin. Perlu ada disiplin dalam menulis. Perlu juga ada disiplin dalam mengimbangi kehidupan sebagai penulis dan sebagai pelajar, pekerja, anak, bapa, ibu dan sebagainya.

Sebab itu, apa yang saya selalu lakukan dalam hal disiplin ini adalah JADUAL.

Susun waktu. Sesungguhnya Allah tak akan memberikan manusia 24 jam sekiranya 24 jam itu tidak cukup untuk manusia. Tetapi manusialah yang tidak menggunakan 24 jam itu dengan sebaik-baiknya. Sebab itulah kita sering merasakan kita tidak mampu melaksanakan kerja.


Tips 5: Istiqomah
Seorang penulis yang terbaik itu, mencapai tahapnya yang tertinggi adalah apabila dia istiqomah. Bukannya bila pelawat website, blog sudah mencapai juta, dia mula bermalas-malasan.

Orang kata, hendak menjadi juara itu tidak sesusah hendak mengekalkan kejuaraan.

Penulis yang mampu menjadi contoh adalah penulis yang istiqomah.

Istiqomah dalam penulisannya. Istiqomah pula dalam menjaga peribadinya dalam menjadi qudwah kepada ummah.

Penutup

Saya tak rasa gembira kalau pembaca membaca penulisan saya, kemudian dia rasa seronok-seronok,tanpa membawa apa-apa daripada penulisan saya ke dalam kehidupannya.

Pada saya, seorang penulis itu bukan seorang penghibur.

Penulis adalah yang membina ideologi ummah, memimpin pemikiran ummah.

Justeru, penulis yang berjaya, adalah penulis yang penlisannya mampu memberikan kesan kepada kehidupan manusia.


~Hilal Asyraf ~

ms.langitilahi.com