Thursday, June 18, 2009

Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam (Bahagian Kedua)

Bahagian Kedua : Tanggungjawab Terbesar Bagi Para Pendidik

1. Tanggungjawab Pendidikan Iman
a) Definisi – mengikat anak dengan dasar – dasar iman, rukun – rukun Islam dan dasar – dasar syariah.

b) Memperdengarkan azan dan iqamah setelah anak lahir.

c) Mengenalkan hukum halal dan haram kepada anak.

d) Menyuruh anak beribadah pada usia 7 tahun
i. Kita diperintahkan untuk menyuruh anak solat pada usia 7 tahun dan memukulnya jika tidak solat pada usia 10 tahun
ii. Cara ini boleh dipraktikkan untuk ibadah saum dan haji
iii. Bertujuan untuk beribadah dan menjaga kesihatan anak

e) Mendidik anak untuk mencintai Rasulullah saw dan ahli baitnya serta membaca Al – Quran
i. Mengajar sirah Rasulullah saw dan para sahabat – tingkatkan semangat jihad
ii. Menanam keimanan kepada Allah melalui Al – Quran (16:10-17) (2:164) (86:5-10) (86:24-32)
iii. Menanam rasa khusyuk dalam solat, menangis apabila membaca Al - Quran (23:1-2) (19:58) (57:16)
iv. Menanam rasa ingat kepada Allah (98:5) (7:201)
v. Galakan utuk membaca buku berkaitan keimanan
vi. Bertujuan untuk anak memiliki rasa tanggungjawab, dapat dipercayai dan berakhlak mulia.


2. Tanggungjawab Pendidikan Akhlak (Moral)

a) Definsi – pendidikan mengenai dasar – dasar moral dan keutamaan perangai, tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa kecil hingga mukallaf.

b) Contoh – contoh akhlak
i. Pendidik perlu meluruskan akhlak dan lisan anak daripada berbohong, mencuri, mencela, nakal dan menyimpang dengan memberi contoh tauladan yang baik.
ii. Menjauhi peniruan dan taklik buta – tidak meniru perilaku agama lain
iii. Tidak tenggelam dalam kesenangan
iv. Tidak mendengar lagu dan muzik erotis
v. Tidak menyerupai wanita dan sebaliknya
vi. Tidak bepergian, bersolek, bercampur – baur dan memandang yang haram (33:33,53,59) (24:30-31) (3:59) (24:60)

c) Mengawasi perkara berikut jauh daripada perkara yang tidak bermoral
i. Kawan - kawan anak
ii. Rancangan yang ditonton oleh anak
iii. Bahan bacaan dan perpustakaan
iv. Pakaian anak – anak
v. Perjalanan pergi dan balik ke sekolah

d) Contohi akhlak yang baik (7:199) (41:34) (3:134)


3. Tanggungjawab Pendidikan Fizik

a) Bapa wajib memberi nafkah kepada keluarga dan anak – anak (2:233)

b) Mengikuti aturan yang sihat dalam makan, minum dan tidur
i. Menyediakan perut untuk 3 bahagian iaitu makanan, minuman dan nafas
ii. Mengamalkan adab – adabnya dan aturan yang sihat

c) Mencegah diri daripada penyakit menular
i. Lari dari orang yang berpenyakit kusta
ii. Orang sakit tidak perlu mendatangi orang sihat

d) Merawat penyakit

e) Menerapkan dasar tidak boleh membawa mudarat dan dimudaratkan

f) Membiasakan olahraga (8:60)

g) Membiasakan anak untuk zuhud dan tidak tenggelam dalam kesenangan.

h) Membiasakan anak untuk menjauhi pengangguran dan penyimpangan

i) Memastikan anak tidak terlibat dengan rokok, onani, arak, dadah, zina dan liwat (2:195) (23:1-7) (4:2) (79:37-41) (7:159) (26:165-166) (24:2)


4. Tanggungjawab Pendidikan Intelektual

a) Definisi – pembentukan dan pembinaan berfikir anak dengan segala sesuatu yang bermanfaat, ilmu hukum, peradaban ilmiah dan modernisme serta kesedaran berfikir dan berbudaya.

b) Kewajipan mengajar
i. Dalil kewajipan mengajar – (96:1-5) (39:9) (20:114) (58:11) (68:1)
ii. Mengajar ilmu dunia dan akhirat (28:77) (62:10)
iii. Persamaan darjat antara manusia (49:13)
iv. Tidak mengambil upah melainkan jika tiada pendapatan lain (26:109,127,145,164,180)
v. Kedudukan wanita dalam mempelajari ilmu
Sama dengan lelaki dalam kewajipan syara’ dan pahala ukhrawi (3:195) (4:124) (33:35)
Tapi berkisar pada bidang kewanitaan
vi. Perlunya menjaga pergaulan (33:36,53,59) (24:30-31)

c) Penyedaran perlunya berfikir
i. Anak perlu sedar bahawa:
- Islam adalah syumul dan sesuai sepanjang zaman
- Generasi dahulu berjaya kerana berpegang pada al – Quran
- Budaya Islam menadi sumber budaza dunia
- Kita memasuki sejarah melalui jejak Rasulullah saw
ii. Metodenya adalah seperti berikut :
- Penyedaran bahawa tiada kejayaan selain kejayaan Islam
- Pendidik meneladankan keseluruhan cara hidup Islam dengan sebenarnya (2:159-160)
- Wujudkan perpustakaan berkaitan dengan Islam di rumah dll
- Mencarikan teman yang berakhlak mulia kepada anak

d) Kesihatan intelektual
Elakkan minuman keras, dadah, onani, rokok dan ransangan seksual.


5. Tanggungjawab Pendidikan Psikhis

a) Definisi – mendidik anak supaya berani, berterus – terang, merasa sempurna, berbuat baik kepada orang lain, menahan diri ketika marah, dan senang kepada seluruh bentuk keutamaan psikhis dan moral secara keseluruhan dengan tujuan untuk membentuk, menyempurnakan dan menyeimbangkan peribadi anak.

b) Hindari sifat minder anak
i. Ciri – ciri – menutup wajah dan berada di sisi ibu apabila ada tetamu
ii. Atasi – bawa kawan bermain di rumah, ajar bercakap dengan orang lain dan bawa berziarah
iii. Sifat pemalu tidak sama dengan minder kerana malu adalah mengikuti jalan keutamaan dan adab Islam.c) Hindari sifat penakut anak
i. Faktor – selalu ditakut – takutkan, dimanja – manjakan, selalu bersendirian dll.
ii. Atasi – ajar anak beriman dan berserah diri kepada Allah, tidak menakut – nakutkan anak dengan sesuatu, banyak bergaul dan menceritakan sejarah perang Islam yang terdiri daripada anak – anak kecil yang bersunguh –sungguhuntuk ikut berperang.

d) Hindari sifat rendah diri anak
i. Faktor
- memanggil dengan nama yang buruk, menghina dan mencelanya
- pemanjaan yang berlebihan
- tidak berlaku adil antara anak
- cacat
- anak yatim
- kemiskinan
ii. Atasi
- Memanggil dengan nama yang disukainya
- Mendidik anak secara bertahap
- Adil terhadap semua anak, mengasihi dan mendokong mereka
- Memberi zakat kepada keluarga miskin

e) Hindari sifat pemarah anak
i. Atasi
- Marah pada tempat yang sepatutnya
- Ubah posisi badan, berwuduk
- Diam dan berlindung daripada syaitan

f) Hindari sifat hasad dengki anak
i. Faktor
- Merasa orang lain lebih kasih sayang, harta dan sebagainya daripadanya
ii. Atasi
- Memberi rasa cinta kepada anak
- Adil kepada semua anak


6. Tanggungjawab Pendidikan Sosial

a) Definisi – terbiasa menjalankan adab sosial yang baik dan dasar dasar psikhis yang mulia dan bersumber pada akidah Islamiyah yang abadi dan perasaan keimanan yang mendalam agar masyarakat mampu tampil dengan adab yang baik, akal yang sihat dan tindakan yang bijaksana.

b) Penanaman dasar – dasar psikhis yang mulia
i. Takwa
ii. Persaudaraan (49:10 ) (28:35) (3:103) (2:261)
iii. Kasih – sayang
iv. Mengutamakan orang lain (59:9)
v. Memberi maaf (2:237) (41:34) (25:63) (3:34) (7:199) (24:22)
vi. Keberanian (3:144) (33:39) (43:23)

c) Memelihara hak orang lain
i. Hak ibubapa
- Redha Allah terletak pada redha mereka
- Mendoakan mereka yang meninggal dan berbuat baik kepada sahabat mereka (17:24)
- Berbuat baik kepada ibu sebelum ayah
- Beradab dengan ibubapa (17:23-24)
- Tidak durhaka

ii. Hak saudara dan kaum kerabat
- Menjaga silaturrahim (4:1) (17:26) (13:25) (47:22-23)

iii. Hak jiran
- Tidak menyakiti jiran dan melindunginya
- Berbuat baik kepadanya (4:36)
- Merasai deritanya

iv. Hak guru
- Menghormati dan merendah diri kepadanya
- Tidak melupakan jasanya

v. Hak teman
- Ucapan salam bila bertemu
- Doa ketika bersin
- Tolong ketika susah
- Jenguk ketika sakit
- Ziarah di jalan Allah
- Penuhi undangannya
- Ucapan selamat dan takziah
- Saling memberi hadiah

vi. Hak orang yang lebih tua
- Memberi duduk pada kelayakannya
- Mendahulukannya pada setiap masalah
- Melarang anak meremahkan orang tua
- Menghormatinya

d) Melaksanakan adab – adab sosial
i. Adab makan dan minum
ii. Adab memberi salam
iii. Adab meminta izan
iv. Adab di dalam majlis
v. Adab berbicara
vi. Adab bergurau
vii. Adab mengucap selamat
viii. Adab menziarahi orang sakit
ix. Adab takziah
x. Adab bersin dan menguap

e) Pengawasan dan kritik sosial
i. Memelihara pendapat umum adalah satu kewajipan sosial (3:110) (9:71) (5:78)
ii. Dasar – dasar yang berlaku dalam pemeliharaan ini
- Perbuatan harus sesuai dengan firman Allah dan sabda Rasulullah saw (61:3-4) (2:44)
- Kemungkaran yang dicegah harus telah disepakati ulama
- Menentang kemungkaran secara bertahap (2:269)
- Bersikap lembut dan berakhlak (3:159)
- Sabar dalam menghadapi penganiayaan (2:214) (31:17) (3:195)

iii. Selalu mengingat sikap – sikap para salaf


7. Tanggungjawab Pendidikan Seksual

a) Fasa pendidikan seksual
i. Usia 7 – 10 tahun (masa tamyiz)
Etika meminta izan dan memandang
ii. Usia 10 - 14 tahun (masa murahaqah)
Dijauhkan dari ransangan seksual
iii. Usia 14 – 16 tahun (masa bulugh)
Jika Siap untuk menikah, ajarkan etika hubungan seksual
iv. Usia 16 tahun ke atas (masa pemuda)
Jika Belum berkahwin, ajarkan etika isti’faf

b) Adab – adab meminta izan
i. Meminta izan dalam tiga waktu (24:58-59)

c) Adab memandang
i. Muhrim – aurat dari pusat ke lutut (4:22-23)
ii. Wanita yang dilamar – semua aurat kecuali muka dan tapak tangan, boleh dipandang berkali – kali jika perlu, boleh bertemu jika ditemani muhrim wanita.
iii. Isteri – tiada aurat tapi lebih afdhal untuk tidak memandang anggota sulit (23:5-6)
iv. Wanita lain – semua aurat kecuali muka dan tapak tangan sama ada dengan syahwat atau tidak
v. Lelaki lain – aurat antara pusat ke lutut
vi. Wanita terhadap wanita - aurat antara pusat ke lutut
vii. Wanita kafir terhadap wanita muslim – semua aurat kecuali anggota bekerja
viii. Anak muda yang belum tumbuh janggut - aurat antara pusat ke lutut
ix. Anak kecil
Anak kurang 4 tahun
x. Keadaan terpaksa yang membolehkan memandang
Melamar
Mengajar ilmu yang bermanfaat
Perubatan

d) Menghindarkan anak daripada ransangan seksual

e) Cara – cara pencegahan dari penyimpangan
i. Penyedaran bahawa penyelewengan agama adalah rencana musuh Islam untuk memusnahkan umat Islam
ii. Peringatan bahawa hubungan seks akan menyebabkan banyak kesan – kesan yang buruk.
iii. Mengikat anak dengan ikatan Ian, akidah, Ibadan dan akhlak.
iv. Mengajar anak tentang hukum - hukum

f) Perkahwinan dan hubungan seksual

g) Isti’far (mensucikan diri) bagi yang Belum mampu berkahwin
i. Perkahwinan pada usia muda
ii. Selalu berpuasa sunat
iii. Menjauhi ransangan – ransangan seksual
iv. Mengisi masa lapang dengan aktiviti yang bermanfaat
v. Pergaulan dengan kawan – kawan yang baik
vi. Menanam rasa takut pada Allah
vii. Menahan pandangan pada perkara yang haram
viii. Memperkukuh pertahanan agama

h) Bolehkah menerangkan masalah seksual kepada anak
Boleh tapi dengan syarat perlu mengikut peringkat umur dan ibu lebih berhak mendidik anak perempuan .
(23:5-6, 12-13) (2:187,223,237) (46:15) (17:32) (24:3) (7:80-81)

No comments:

Post a Comment

Jom baca ini juga ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Catatan Anda Dihargai... Terima Kasih :)

Siapakah Penulis Yang Baik?

Penulis yang baik adalah yang penulisannya memberikan kesan kepada jiwa insan. Seterusnya, penulis itu mampu menjadi inspirasi, contoh, qudwah kepada pembacanya.

Akhirnya sekali, dia tidak akan hanya tersekat dalam alam penulisan, bahkan di alam realiti dia tetap mampu menjadi satu model kepada ummat.

Penulis Yang Terbaik

Tips 1: Hubungan Dengan Allah SWT

Ya, hubungan dengan Allah SWT. Seorang yang hendak menjadi penulis yang terbaik perlulah menjaga hubungannya dengan Allah SWT. Mencintai perintah-Nya dan melaksanakannya. Membenci kemungkaran ke arah-Nya dan mencegahnya. Tidak melekatkan diri kepada apa yang Allah murka dan sentiasa berusaha mempertingkatkan kualiti diri di hadapan-Nya.

Kenapa hubungan dengan Allah SWT itu diletakkan yang pertama?

Banyak sebab. Tapi, antara sebab yang utama adalah, kita hendak menulis sesuatu yang memberi kesan pada jiwa insan. Justeru, apakah logik kita tidak meminta kepada Yang Membolak Balikkan Jiwa Insan? Kita perlu sedar bahawa, Allahlah TUAN kepada Hidayah. Bukankah adalah perkara yang normal kita tunduk kepada-Nya agar dia membantu kita? Sedang kita ini tidak mampu memberikan hidayah walau kepada orang yang kita cintai.


Sesungguhnya kau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki…” Surah Al-Qasas ayat 56.

Tips 2: Kerendahan Hati
Seorang yang ingin menggerakkan dirinya menjadi penulis yang baik, perlulah mendidik jiwa dan hatinya untuk sentiasa rendah. Rendah di sini adalah merasa kerdil di hadapan Allah SWT. Ini untuk menjaga keikhlasan, mengelakkan diri dari riya’, ujub, takabbur.
Riya’, ujub, takabbur, semua itu adalah hijab dalam amalan. Ia membuang keberkesanan penyampaian kita. Sifat-sifat mazmumah itu akan menyebabkan perjalanan penulisan kita juga terpesong. Nanti kita akan rasa cepat hendak membantah pendapat orang lain, tidak boleh ditegur, rasa senang nak menyalahkan orang dan sebagainya.

Kerendahan hati sangat penting dalam menjamin kebersihan perjalanan penulisan kita.

Apakah hati yang hitam mampu mencahayakan hati yang lain?

Tips 3: Dahagakan Ilmu
Kita tidak mencari ilmu seperti orang yang sudah kekenyangan. Maka kita akan rasa malas untuk menambah ilmu apabila kita rasa diri kita sudah penuh. Seorang penulis perlu sentiasa merasakan dirinya tidak cukup. Maka dia akan bergerak untuk mengisi dirinya dengan pelbagai ilmu.

Ilmu penulisan, ilmu-ilmu asas kehidupan, ilmu bahasa, ilmu realiti, dan bermacam-macam ilmu lagi.

Penulis perlu sedar bahawa, seseorang yang tidak mempunyai apa-apa, tidak akan mampu memberikan apa-apa.

Maka seorang penulis perlu mempunyai ‘apa-apa’ untuk menulis.

Amatlah penting bagi seorang penulis untuk mengekspansikan capaian ilmunya. Ilmu bukan sekadar di dalam kelas, di dalam buku teks. Bahkan seluruh kehidupan ini mampu dijadikan sumber ilmu pengetahuan. Semuanya boleh diambil dan diterjemahkan kepada idea.

Banyak membuat kajian, banyak membuat pembacaan, banyak bertanya, banyak memerhati dan banyak berfikir. Ilmu-ilmu yang berjaya diraih, insyaAllah akan mampu menjadi ‘trigger’ kepada idea.

Tips 4: Disiplin

Tidak akan mampu seseorang itu menjadi penulis yang terbaik tanpa disiplin. Perlu ada disiplin dalam menulis. Perlu juga ada disiplin dalam mengimbangi kehidupan sebagai penulis dan sebagai pelajar, pekerja, anak, bapa, ibu dan sebagainya.

Sebab itu, apa yang saya selalu lakukan dalam hal disiplin ini adalah JADUAL.

Susun waktu. Sesungguhnya Allah tak akan memberikan manusia 24 jam sekiranya 24 jam itu tidak cukup untuk manusia. Tetapi manusialah yang tidak menggunakan 24 jam itu dengan sebaik-baiknya. Sebab itulah kita sering merasakan kita tidak mampu melaksanakan kerja.


Tips 5: Istiqomah
Seorang penulis yang terbaik itu, mencapai tahapnya yang tertinggi adalah apabila dia istiqomah. Bukannya bila pelawat website, blog sudah mencapai juta, dia mula bermalas-malasan.

Orang kata, hendak menjadi juara itu tidak sesusah hendak mengekalkan kejuaraan.

Penulis yang mampu menjadi contoh adalah penulis yang istiqomah.

Istiqomah dalam penulisannya. Istiqomah pula dalam menjaga peribadinya dalam menjadi qudwah kepada ummah.

Penutup

Saya tak rasa gembira kalau pembaca membaca penulisan saya, kemudian dia rasa seronok-seronok,tanpa membawa apa-apa daripada penulisan saya ke dalam kehidupannya.

Pada saya, seorang penulis itu bukan seorang penghibur.

Penulis adalah yang membina ideologi ummah, memimpin pemikiran ummah.

Justeru, penulis yang berjaya, adalah penulis yang penlisannya mampu memberikan kesan kepada kehidupan manusia.


~Hilal Asyraf ~

ms.langitilahi.com